BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Pháp luận

Tỳ khưu Thanissaro
Thích Nữ Chân Giải Nghiêm dịch


MỤC LỤC

[01] Niết bàn. 
[02] Vô minh. 
[03] Giáo lý Vô Thường. 
[04] Không Có Ngã hay Không Phải Ngã.
[05] Pháp môn Không Phải Ngã. 
[06] Định nghĩa Niệm. 
[07] Giáo dục lòng Từ Bi.
[08] Tin vào Trái Tim - Giáo lý về Samvega & Pasada.
[09] Làm sao để hiểu tâm mình. 
[10] Hoà Giải, Phải & Trái.
[11] Gốc rễ của chủ nghĩa Lãng Mạn Phật Giáo. 

*

Xin lưu ý:
Có thể sao, in, phổ biến bất kỳ ở đâu. Tuy nhiên, sự phổ biến phải hoàn toàn miễn phí, theo nguyện vọng của tác giả, các bản dịch và trích dẫn cũng phải được ghi rõ như vậy. Ngoài ra, tác giả giữ bản quyền.

-ooOoo-

Chân thành tri ân Sư cô Chân Giải Nghiêm ( www.dieukhong.org ) đã gửi tặng bản vi tính
(Bình Anson, 07-2009)


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 21-07-2009